پادکست های اینترنت اشیا


رادیو اینترنت اشیا به عنوان سامانه ای جهت اطلاع رسانی هر چه سریعتر و بهتر اخبار این صنعت به بازدید کنندگان محترم برای اولین بار در کشور راه اندازی شد.

پادکست یک

حوزه ی پزشکی

اینترنت اشیا در سلامت

دانلود

پادکست دو

اینترنت اشیا

کاربردهای اینترنت اشیا

دانلود