متفاوت باشید با

مرکز آموزشهای آزاد

ده سال تجربه و تخصص در زمینه هوشمند سازی، اینترنت اشیا، مدیریت مصرف و فناوری اطلاعات مطابق با آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا

دوره های آموزش آزاد


مراکز همکار

ما را دنبال کنید:

گواهینامه ها: