cad/cam


* گروه فناوران اینترنت اشیا با ده سال سابقه حرفه ای به انجام پروژه های مهندسی شما در حوزه های علوم برق – کامپیوتر و مکانیک می پردازد و همچنین توسط رباتهای گروه فناوران با نقاط انتهایی متعدد از جمله تراش - لیزر و اکسترود توانایی تولید قطعات فراهم می باشد لذا در صورت نیاز و تمایل به همکاری می توانید با شماره ی 09221382657 در ارتباط باشید.